Lucy Nur Vittrup, terapeut, erogi

Erogi - den stærke livskraft

Hvad er det, der gør, at nogle mennesker brænder mere igennem end andre? Hvad er det for en energi, som karismatiske mennesker har i sig?

Hvis du spørger ledertræner, psykoterapeut og forfatter Lucy Nur Vittrup, vil hun svare: Erogi.

Erogi er et ord, som hun selv har skabt, og som hun har skrevet en bog om og træner og underviser andre i.

Hendes mission er at udbrede budskabet om, at der bor en stærk livskraft i os alle, som er forbundet til vores seksualitet, og som vi kan bruge til at forløse et uendeligt potentiale i alle områder af vores liv. 

Vi har givet Lucy Nur Vittrup seks spørgsmål, der handler om, hvad erogi er, og hvad denne kraft kan gøre for os.

1. Hvad er Erogi?

Jeg skabte ordet, fordi jeg manglede et begreb for den erfaring, jeg havde med, at seksualitet også indeholder en energi, som strækker sig langt forbi det konkret fysiske. Erogi er en sammensmeltning af ordene erotik og energi og er udtryk for en kraft, som vi alle har tilgængelig i os, og som bliver aktiveret, når vi forbinder vores hjerne og hjerte med vores køn og seksuelle energi. 

Det er ikke erotik alene, og det er ikke energi alene. Det er en tredje dimension, som du kan tænke på som en forbindelse, der opstår, når du forbinder  “kablerne” mellem dit køn, dit hjerte og dit sind.

Når et menneske kun er i sit hovede, er det ikke i forbindelse med erogi. Når et menneske kun er i sit hjerte, kan seksualitetens enorme fremdrift mangle. Når et menneske kun er i sit køn - ja, så er man uden adgang til den varme følelse af f.eks. nærvær, som kærlighed giver.

Erogi kan åbne for rum, som du ikke før har haft adgang til. Når vi adskiller følelse, eller en højere bevidsthed fra vores seksuelle liv, sætter vi ikke os selv særlig meget i spil - og så risikerer vi intet, og går samtidig glip af muligheden for at lære os selv bedre at kende og udvikle os selv og hinanden. 

Men når vi forbinder os med alle dele af os selv, kan vores erotiske liv blive et vildt udviklingsrum til at få fat på endnu mere af vores indre potentiale.

2. Kan alle aktivere erogi?

Det falder ikke alle lige let, fordi det i høj grad kræver, at man har adgang til at mærke sin krop. Nogle mennesker har lukket så meget ned, at det kan kræve en fokuseret indsats at få genetableret forbindelsen til kroppen igen.

I SoulDriven Growth programmerne (Red.: Lucy’s egen kursus app) arbejder vi med øvelser, hvor du lærer at tjekke ind i din krop og bruge den som kompas til alt i livet. Du kan også gå til f.eks. conscious dance (fridans) eller vække kroppen gennem tantramassager eller andre former for massager, der øger din kropsbevidsthed.

Skam og skyld er en anden game stopper for at aktivere sin erogi. Stort set alle mennesker tumler med skam og skyld i forhold til deres seksualitet. Det er der både historiske, samfundsmæssige og for nogle også religiøse årsager til. 

Skam og skyld virker som blokeringer for, at energi kan flyde frit. Hvis du forestiller dig, at din krop er en slags vandrør, som energi kan flyde frit igennem, kan der komme propper i vandrøret, som forhindrer flowet.

De propper kan f.eks. være sorg, mindreværd, besvær med at fokusere og være nærværende eller dybe og ofte ubevidste følelser af skam eller skyld. For at få vandet - eller erogien til at flyde frit - skal vi have opløst propperne, kan man sige.

3. Hvem føler skam?

Mange kvinder har det sådan, at deres seksualitet er behæftet med vildt meget skam. Det er årtusinder gammel skam, som er dannet igennem samfundsnormer og familiestrukturer, og som kvinder både kollektivt og individuelt har båret med sig.

De fleste kender til madonna-luder komplekset. På den ene side ønsker de at være fromme og hjertelige uden seksuel lyst. På den anden side mærker de en vild og utæmmet seksuel kraft, der for nogle er så overvældende, at de selv er bange for at slippe den helt fri.

Den korte og klassiske historie er, at mange kvinder føler, deres seksualitet er beskidt og i alle fald forkert. 

En kvinde, der er fuldstændig fri i sin seksualitet, bliver stadig stemplet som for meget eller billig, og det værste er, at hun også stempler sig selv sådan. Det bliver en form for selvundertrykkelse, som kan have en stor pris for både erogi og velbefindende i det hele taget. 

En anden variant af skam, som mange kvinder oplever i dag, er en følelse af at være forkert, fordi de ikke er seksuelle eller seksuelt sultne nok. Det, vi også kalder, at være lukket ned. Vi lever i en tid, hvor et godt aktivt, seksuelt liv er blevet overidealiseret som om, man ikke kan være rigtigt lykkelig, hvis ikke man er seksuelt aktiv.

Det skyldes til dels, at vi i sexologien har overset at kommunikere, at det ikke er sex alene, som er sundt for os, men den nærhed og intimitet, som følger med, der egentlig er den afgørende. I virkeligheden er det intimitet, som vi burde have mest fokus på i forhold til generel trivsel, for vi kan sagtens overleve uden sex i hverdagen, men ikke uden intimitet og nærvær.

Erogi handler derfor ikke om at have lyst til sex eller være vildt seksuel udadtil. Det handler om at aktivere en indre kraft, en indre energi, som starter fra vores køn, og som vi kan udbrede til en stærk følelse i hele vores krop. Derigennem kan vi skabe en forbindelse til og i os selv - en slags stærk intimitet med os selv, kan man sige.

4. … og hvem føler skyld?

Skam er forbundet til at føle sig forkert. Skyld er forbundet til tanker om, at vi har gjort noget forkert. Det ene er derfor mere knyttet til at være noget forkert, den anden forbundet til at have gjort noget forkert. 

Jeg har erfaret, at mænd ofte slæber rundt på følelser af skyld over, at de har skubbet for meget på med at have sex enten med deres partner, eller bare i det hele taget har været så styret af deres sexlyst, at de har overskredet deres egne grænser og værdisæt, som f.eks. at være deres partner utro.

Nogle mænd har en reel erfaring med at være for fokuserede på at tvinge deres vilje igennem. Men mange er også underlagt en moral om, at for meget lyst er forkert, og derfor føler de skyld over, at de har gjort ting for at få deres lyst stillet, også selvom de ikke har overskredet nogle andres grænser.

I det hele taget er skam og skyld inden for det seksuelle et kæmpe problem, som er nødvendigt at komme til livs, både hvis man vil tænde og frigive sin erogi, men jo også bare, hvis man vil øge sin trivsel som menneske.

5. Hvordan kommer vi af med “proppen i vandrøret”?

En måde, du kan få adgang til at blive mere bevidst om din skam, er at stille dig selv tre spørgsmål:

  • Hvornår dømmer du andre på deres seksualitet?
  • Hvornår føler du dig dømt af andre?
  • Hvornår dømmer du dig selv? 

På samme måde kan du arbejde med følelse af skyld ved at spørge dig selv:

  • Hvem føler du, at du har skadet (inklusiv dig selv)?
  • Måske kan du lave en liste over dem, du har behov for at sige undskyld til. (som regel også dig selv ... ).

At være ærlig med den slags spørgsmål og dele sine svar med andre er en meget effektiv måde at få adgang til sine følelser. Når du er blevet mere bevidst om dem, er opgaven at møde dig selv med accept og kærlighed.

6. Hvordan kan man komme i gang med at skabe erogi?

Først og fremmest kan du starte med at blive opmærksom på de forskelige områder i din krop. 

Start med at have din opmærksomhed på dit køn, og det kan inkludere kønsben, mellemkød og området inde omkring din livmoder (uanset om du har den eller ej). Mærk dit hjerteområde og forbind energien fra dit køn til dette område. Tilsidst sender du energi til et sted inde i din hjerne eller dit tredje øje, hvad du nu har det bedst med at forestille dig. 

Måske kan du forestille dig energien som en farve eller form for lys, som du så kan lade flyde frit inde i din krop og endda skrue op for, så den nærmest føles som om, den stråler ud gennen dig.

Du vil kunne komme i en form for flow tilstand, som du kan tage med dig til alle områder af dit liv. Du vil opleve en stærk følelse af indre power, der både kan hjælpe dig med at skabe stærkere og mere ægte relationer til andre, og som du kan aktivere, når du f.eks. skal performe eller brænde igennem i en eller anden sammenhæng - eller "bare" vil trives og blomstre i livet.  

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.